+38 (044) 501 38 89 +38 (066) 980 49 33
+38 (063) 055 87 39 +38 (098) 108 76 56

Розробка Проекту геологічного вивчення у т.ч. дослідно-промислової розробки

Етапи робіт

 1. Обробка первинної інформації, аналіз та систематизація зібраних матеріалів про ділянку дослідження
 2. Обстеження ділянки водозабору та прилеглої території
 3. Визначення геолого-гідрогеологічних умов ділянки
 4. Складання проектної документації та картографічного матеріалу
 5. Оформлення та подання матеріалів до державних органів та спеціалізованих установ для отримання експертного висновку та погодження

Порядок дій для початку виконання робіт

 1. Складання та погодження технічного завдання
 2. Визначення наявності необхідних документів та інформації для виконання робіт
 3. Виїзд на ділянку водозабору для обстеження

Законодавство

 1. Водний кодекс України
 2. Кодекс України про надра
 3. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)
 4. ПКМУ від 18 грудня 1998 р. № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»
 5. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»