+38 (044) 501 38 89 +38 (066) 980 49 33
+38 (063) 055 87 39 +38 (098) 108 76 56

Розробка Плану відбору та втрат підземних вод

Етапи робіт

  1. Обробка первинної інформації, аналіз та систематизація зібраних матеріалів про водозабір
  2. Складання Плану з відповідними додатками
  3. Оформлення та подання матеріалів до Головного обласного управління Держпраці

Порядок дій для початку виконання робіт

  1. Визначення наявності необхідних документів та інформації для виконання робіт

Законодавство

  1. Кодекс України про надра
  2. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)
  3. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»