+38 (044) 501 38 89 +38 (066) 980 49 33
+38 (063) 055 87 39 +38 (098) 108 76 56

Післяпроектний моніторинг (ОВД)

Етапи робіт

  1. Обробка первинної інформації, аналіз та систематизація зібраних матеріалів
  2. Розробка плану та графіку післяпроектного моніторингу з урахуванням особливостей планованої діяльності чи об’єкту та узгодження його з уповноваженим територіальним/центральним органом (УТО/УЦО);
  3. Здійснення моніторингових досліджень та підготовка Звіту післяпроектного моніторингу
  4. Подання Звіту до УТО/УЦО

У разі виявлення будь-яких розбіжностей чи відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності передбачених заходів із запобігання забруднення довкілля та його зменшення, з УТО/УЦО буде узгоджено вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля.

Порядок дій для початку виконання робіт

  1. Складання та погодження технічного завдання

Законодавство

  1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»