+38 (044) 501 38 89 +38 (066) 980 49 33
+38 (063) 055 87 39 +38 (098) 108 76 56

Оцінка запасів підземних вод з техніко-економічним обґрунтуванням і захистом запасів в ДКЗ України

Етапи робіт

 1. Обробка первинної інформації, аналіз та систематизація зібраних матеріалів про ділянку дослідження
 2. Обстеження ділянки водозабору та прилеглої території
 3. Гідрогеологічні дослідження – дослідно-фільтраційні роботи (ДФР) - відкачки
 4. Обробка результатів ДФР та режимних спостережень
 5. Обробка результатів лабораторних досліджень
 6. Розрахунок техніко-економічної доцільності розробки родовища
 7. Підрахунок запасів корисної копалини
 8. Складання звіту та картографічних матеріалів
 9. Затвердження запасів корисної копалини ДКЗ України
 10. Оформлення та подання матеріалів до державних органів та спеціалізованих установ (ДНВП «Геоінформ України» на постійне зберігання)

Порядок дій для початку виконання робіт

 1. Складання та погодження технічного завдання
 2. Визначення наявності необхідних документів (або алгоритм їх отримання) та інформації для виконання робіт
 3. Виїзд на ділянку водозабору для обстеження

Законодавство

 1. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)
 2. ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»
 3. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод. Наказ про затвердження в ДКЗ України № 23 від 04.02.2000 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 29.02.2000 р. за № 109/4330.
 4. Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ питних і технічних підземних вод. Наказ про затвердження в ДКЗ України № 162 від 02.09.2003 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 16.09.2003 р. за № 811/8132